ממיר מאג

שלב ראשון

חברו את הממיר לנתב (ראוטר) הביתי

שלב שני:

חיבור הממיר לטלוויזיה באמצעות כבל HDMI ,RCA

שלב שלישי:

חיבור הממיר לחשמל

שלב רביעי הגדרת הממיר:

ניתן לצפות בסרטון ההדרכה להתקנת הממיר בלחיצה כאן*

לאחר הפעלת הממיר ניכנס להגדרות (SETTINGS)

נבחר ב – SYSTEM SETTINGS

נבחר ב – SERVERS

נבחר ב – PORTALS

נזין את כתובת הפורטל 

30203020.COM

 לשמירה ,נחזור אחורה ע"י כפתור הבית בשלט ונלחץ OK

נבחר ב – GENERAL

נזין את כתובת שרת הזמן "POOL.NTP.ORG" נלחץ OK לשמירה ,נחזור אחורה ע"י כפתור הבית בשלט

 *במידה וישנה בעיה בשרת הזמן ניתן להזין את השרת הבא: TIMESERVER.IIX.NET.IL

  נבחר ב – RESTART PORTAL  לאתחול המכשיר

במסך הבא יש להזין את שם המשתמש והיסמא שלכם לשירות